Угода користувача

Угода користувача з онлайн сервісом ukidsplace.com є договором (надалі за текстом – "Договір"), що укладається між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЮкідсПлейс", компанією, що зареєстрована та функціонує у відповідності до чинного законодавства України, зареєстрованою за ідентифікаційним номером 44946905 та має місцезнаходження за адресою: Україна, 21050, м. Вінниця, вулиця Мури 9, офіс 333, (надалі за текстом – "Компанія") та будь-якою особою (надалі за текстом – "Користувач" або «Ви»), що пройшла ідентифікацію  на веб-сайті ukidsplace.com (надалі за текстом – "Сервіс") і почала використання Сервісу.

 

РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Договір набуває чинності з моменту його розміщення Компанією на веб-порталі www.ukidsplace.com, за посиланням https://ukidsplace.com/page/user-agreement (надалі за текстом – «Дата набрання чинності»).

1.2. У відповідності до статей 633, 634 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором (офертою) та договором приєднання що встановлює правила та вимоги які регулюють користування Сервісом.

1.3. У відповідності до статей 638, 640 Цивільного кодексу України, безумовним прийняттям (акцептом) умов цього Договору вважається здійснення Користувачем ідентифікації на Сервісі, що здійснюється шляхом заповнення форми та вираження згоди з його умовами після завершення процедури ідентифікації.

1.4. У разі прийняття (акцепту) викладених у цьому Договорі умов Користувач (будь-яка дієздатна фізична або юридична особа) зобов'язується виконувати умови цього Договору, доповнень і додатків до нього.

1.5. Місцем укладення Договору є місцезнаходження компанії.

1.6. Компанія має право на власний розсуд вносити будь-які зміни до цього Договору. Зміни до цього Договору набувають чинності з моменту розміщення нової редакції Договору на веб-порталі www.ukidsplace.com як передбачено пунктом 1.1. цього Договору.

1.7. КОРИСТУВАЧ УСВІДОМЛЮЄ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮЧИ СЕРВІС ТА ПОСЛУГИ СЕРВІСУ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ (АКЦЕПТУ) ЦЬОГО ДОГОВОРУ, ВІН ПОВНІСТЮ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ЙОГО УМОВАМИ. ЯКЩО ВИ ЗАГАЛОМ НЕ ЗГОДНІ З УМОВАМИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ТА НЕ ПРИЙМАЄТЕ ЇХ, ВИ НЕ ПОВИННІ ЗДІЙСНЮВАТИ ідентифікацію НА СЕРВІСІ ТА КОРИСТУВАТИСЯ ПОСЛУГАМИ ЩО ПРОПОНУЄ СЕРВІС. 

 

РОЗДІЛ 2.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ 

 

2.1. У Договорі, якщо з його тексту прямо не випливає інше, наступні слова і вирази будуть мати такі значення:

2.1.1. Сервіс – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, даних структурованих відповідним чином, алгоритмів, зображень, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту www.ukidsplace.com, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що належить Компанії. Усі майнові права інтелектуальної власності, зокрема але не виключно, право на право на використання об'єкта, виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання права інтелектуальної власності, та інші майнові права інтелектуальної власності встановлені законодавством України, щодо об’єктів інтелектуальної власності які є складовими частинами Сервісу (об’єкти авторського права, комерційне найменування та торговельна марка) належать Компанії;

2.1.2.Адміністрація Сервісу – Компанія та її працівники, інші особи (субпідрядники), що належним чином уповноважені Компанією здійснювати безпосереднє управління Сервісом;

2.1.3.Користувач – будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору і ідентифікувалась на Сервісі та користується ним, має власний Профайл та Особистий кабінет. Користувач може ідентифікувалась на Сайті як Замовник та / або Виконавець;

2.1.4.    Замовник – Користувач, що зареєструвався на Сервісі, та розміщує свої Замовлення відповідно до умов цього Договору, а також самостійно та / або використовуючи програмні інструменти Сервісу для автоматичного пошуку, здійснює вибір Виконавця для отримання послуг / результатів робіт з виконання Завдання;

2.1.5.    Виконавець (Фрілансер) – Користувач, що зареєструвався на Сервісі відповідно до умов цього Договору, який розміщує Пропозиції та Повідомлення на Сервісі відповідно до умов цього Договору;

2.1.6.    Ідентифікація – процедура процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну особу, юридичну особу або представника фізичної чи юридичної особи на Сервісі, після чого такій особі строюється Обліковий запис;

2.1.7.    Обліковий запис – сукупність даних Користувача, що зберігаються на Сервісі, його унікальне ім’я Користувача (логін), пароль, адреса електронної пошти, та інша інформація для проходження автентифікації на Сервісі, що були вказані особисто Користувачем у про, що доступний Користувачу, за допомогою якого Користувач здійснює управління в процесі Реєстрації;

2.1.8.    Кабінет  – розділ на Сервісі своїм Обліковим записом та Балансом у разі поповнення, містить загальні налаштування та управління Профайлом, доступ до керування використання Функціоналу Сервісу;

2.1.9.    Профайл (Замовника) – це профіль Замовника, який доступний для показу Виконавцям, та якій містить інформацію про Замовлення;

2.1.10. Профайл (Виконавця) – це профіль Виконавця, який доступний для показу Замовникам, на якому Виконавець самостійно розміщує (в тому числі редагує, видаляє і додає) інформацію про себе, портфоліо, що включає види та опис послуг та/або робіт, які надає Виконавець, завантажує фотографії, відео, а також, на якому розміщуються Відгуки замовників і вказується статус PRO-виконавця, за наявності такого статусу;

2.1.11. Угода – договір між Замовником та Виконавцем щодо виконання Виконавцем Замовлення;

2.1.12. Замовлення – оголошення, що публікується на Сервісі Замовником, та містить у собі інформацію щодо попиту на роботи, послуги, адресоване Виконавцю (-цям), що можуть бути зацікавленими у їх виконанні;

2.1.13. Ціна замовлення – вартість Замовлення, що була узгоджена між Замовником та Виконавцем; 

2.1.14. Функціонал Сервісу – безоплатні та платні послуги, що надаються Компанією Користувачам за допомогою Сервісу. Перелік таких послуг наведено в Додатку № 1, що знаходиться за посиланням: https:// www.ukidsplace.com ;

2.1.15. Правила Сервісу – будь-яка інформація, зокрема але не виключно інструкції, описи, правила, інструктажі, документи, відповіді на запитання, що розміщується на Сервісі Адміністрацією сервісу та тим чи іншим чином встановлюють правила користування Сервісом.

2.2.        Деякі терміни, що використовуються в цьому Договорі можуть вживатися в однині або в множині, залежно від контексту того чи іншого положення Договору, що не впливатиме на тлумачення їх визначення, якщо інше прямо не випливає з положень цього Договору в якому згадується той чи інший термін.

 

РОЗДІЛ 3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ВІДНОСИНИ З КОМПАНІЄЮ 

 

3.1.      У відповідності до умов цього Договору та будь-яких додаткових угод, додатків, доповнень до нього, Компанія надає Користувачу послуги з доступу до результату комп’ютерного програмування – онлайн Сервісу  ukidsplace.com”, що знаходиться за веб-адресою www.ukidsplace.com  доступ до якого здійснюється за допомогою комп’ютерної мережі інтернет, що забезпечує доступ Користувача до Функціоналу Сервісу.  

3.2.        Користувач самостійно визначає вибір Функціоналу Сервісу яким має бажання скористатися.

3.3.        Сервіс – це електронна платформа, де Замовники та Виконавці (Фрілансери) можуть ідентифікувати один одного та рекламувати, купувати та продавати послуги, роботи в Інтернеті. Відповідно до умов цього Договору, Компанія надає Користувачам послуги як вказано у пункті 3.1. цього Договору, включаючи розміщення на сервері та підтримку Сервісу, сприяючи формуванню Угод між Користувачами та допомагаючи їм у вирішенні суперечок, які можуть виникнути у зв'язку з цими Угодами. Коли Користувач укладає Угоду, Користувач використовує Сервіс для виставлення рахунків та сплати будь-яких сум до сплати у відповідності до конкретної Угоди.

3.4.        За допомогою Сервісу та Функціоналу Сервісу Виконавці можуть отримувати повідомлення про Замовників, які можуть бути зацікавлені в роботах чи послугах, які вони пропонують, а Замовники можуть отримувати повідомлення про Виконавців, які можуть пропонувати виконання робіт чи послуг, які вони шукають. Однак, Користувачі завжди відповідають за самостійну оцінку та визначення придатності будь-якого проекту, Замовника чи Виконавця. Якщо Користувачі вирішили укласти Угоду, то така Угода укладається безпосередньо між Користувачами, а Компанія не виступає стороною такої Угоди.

3.5.        Користувачі погоджуються і приймають те, що Компанія не є учасником будь-яких відносин між Замовником та Виконавцем. Без обмеження, Користувачі несуть повну відповідальність за: (а) забезпечення точності та законності будь-яких даних Користувача; (b) визначення відповідності інших Користувачів для Угоди (таких як будь-які співбесіди, перевірка, перевірка репутації та досвіду, або подібні дії); (c) ведення переговорів, погодження та виконання будь-яких умов Угод; (d) надання робіт/послуг Виконавцем; та / або (e) оплата робіт/послуг Виконавця.

3.6.        Користувачі, погоджуються і розуміють, що вони несуть виключну відповідальність за надання оцінку тому, чи варто укладати Угоду з іншим Користувачем, і за перевірку будь-якої інформації про іншого Користувача.

3.7.        Компанія не робить жодних заяв про, та не гарантує правдивості або точності будь-яких опису Виконавця чи Замовника або інших матеріалів Користувачів на Сервісі; не перевіряє жодних відгуків чи інформації, наданої Користувачами про Виконавців або Замовників; і не проводить попередні перевірки та не дає гарантій щодо діяльності Виконавців або Замовників.

3.8.        Користувачі, погоджуються і розуміють, що Компанія жодним чином не керує, не спрямовує, не контролює та не оцінює Виконавців та їх роботу і не несе відповідальність за будь-яке Замовлення, його умови чи результат робіт, послуг.

3.9.       Компанія не робить заяв про та не гарантує, і Користувач погоджується що не вважатиме Компанію такою що відповідає за якість, безпеку або законність послуг, робіт Виконавця; кваліфікацію, досвід роботи або особистість Користувачів; можливість Виконавців надавати послуги, виконувати роботи; можливість Замовників оплачувати послуги Виконавців; матеріали Користувача та заяви або дописи, зроблені Користувачами; або здатність або готовність Клієнта або Користувача фактично завершити Угоду.

3.10.      Хоча Компанія може надавати певні позначення в профілях Виконавця або Замовника, такі позначення не є гарантією або поручительством щодо якості чи здатності або готовності Виконавця або Замовника до виконання Угоди і взагалі не є гарантією будь-якого виду, включаючи якість послуг Виконавця або Завдання Замовника.

3.11.      Користувач також визнає, погоджується і розуміє, що Виконавці особисто відповідальні за визначення, і мають вправі особисто визначати, які Замовлення приймати; час, місце, спосіб і засоби надання будь-яких послуг Виконавцем; вид послуг, які вони надають; та розмір плати, яку вони беруть за свої послуги, роботи  або те яким чином визначається або встановлюється розмір плати.

3.12.     Користувач також визнає, погоджується і розуміє, що:

Ø він не є працівником Компанії, і не має права на будь-які права чи пільги гарантовані працівникам;

Ø Компанія не несе жодної відповідальності або зобов’язань, включаючи або пов'язані з Угодами / або роботами, послугами Виконавця за будь-які дії чи бездіяльність з боку Користувачів;

Ø Компанія жодним чином не контролює та не встановлює будь-яких стандартів якості або кінцевого терміну для завершення Виконавцями будь-яких послуг, робіт;

Ø не встановлює та не має жодного контролю над цінами, робочим часом, графіками роботи чи місцем роботи Виконавців;

Ø Компанія не забезпечує Виконавців приміщенням для виконання робіт, послуг;

Ø якщо інше не погоджено із Замовником, Виконавці можуть використовувати субпідрядників або працівників для виконання робіт, послуг. 

 

РОЗДІЛ 4.

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

 

 4.1.           Компанія робить Сервіс і Функціонал Сервісу доступними для Користувачів, аби вони мали змогу знаходити один одного, вступати у відносини один з одним, укладати Угоди.

4.2.        Компанія не пропонує Замовникам Виконавців, не обирає для Виконавців Замовлення або Виконавців для Замовників. За допомогою Сервісу та Функціоналу Сервісу Виконавці можуть отримувати повідомлення про Замовників, які можуть шукати роботи, послуги, які вони пропонують, а Замовники можуть отримувати повідомлення про Виконавців, які можуть пропонувати роботи, послуги, які вони шукають; однак, Користувачі завжди особисто відповідають за оцінку та визначення будь-якого Замовлення, Замовника чи Виконавця, як такого що відповідає їх очікуванням. Якщо Користувачі вирішили укласти Угоду, то така Угода укладається безпосередньо між Користувачами і Компанія не є стороною цієї Угоди.

4.3.    Після процедури ідентифікації з метою доступу до Сервісу або Функціоналу Сервісу,  користуючись Сервісом або Функціоналом Сервісу на Дату набрання чинності, за умови що у Вас було створено Обліковий запис на Дату набрання чинності, що зазначена вище, або натискаючи кнопку підтвердження приймаючи умови використання Сервісу під час Реєстрації, Ви погоджуєтесь дотримуватися цього Договору та будь-яких інших умов, правил надання послуг.

4.4.   Створюючи Обліковий запис  та приєднуючись до Сервісу, Ви також заповнюєте Профайл, який Ви погоджуєтесь демонструвати іншим Користувачам. Ви погоджуєтесь надавати правдиву, точну та повну інформацію до свого Профайлу та всіх реєстраційних та інших форм, до яких ви отримуєте доступ на Сервісі, або надаєте Компанії, а також оновлювати Вашу інформацію для збереження її правдивості, точності та повноти. Ви погоджуєтесь не надавати будь-яку інформацію що є неправдивою або такою що вводить  в оману про вашу особу чи місцезнаходження, вашу компанію, ваші навички або послуги, які надає ваш бізнес, і виправляти будь-яку таку інформацію, яка є або стає неправдивою або такою що вводить в оману.

4.5.           У разі виявлення Адміністрацією Сервісу недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, Адміністрація Сервісу має право анулювати таку реєстрацію або тимчасово припинити надання доступу до Сервісу та Функціоналу сервісу. В такому випадку Адміністрація Сайту направляє відповідне повідомлення Користувачу засобами комунікації що були зазначені Користувачем при Реєстрації.

4.6.         Користувач повністю несе відповідальність за захист та збереження конфіденційності даних власного Облікового запису, зокрема логіну та пароля.  Ви погоджуєтесь не передавати свій логін чи пароль жодній особі. Ви дозволяєте Компанії допускати, що будь-яка особа, яка використовує Сервіс з Вашим логіном та паролем, є Вами або має право діяти від Вашого імені. Ви погоджуєтесь негайно повідомити Компанію, якщо ви підозрюєте або дізнаєтесь про будь-яке несанкціоноване використання Вашого Облікового запису або несанкціонований доступ до пароля для будь-якого Облікового запису. Ви також погоджуєтесь не використовувати Обліковий запис або входити в систему за допомогою логіна та пароля іншого Користувача Сервісу, за умови що (а) Ви не маєте права використовувати їх або (б) використання порушує Умови цього Договору.

4.7.         Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та / або номер мобільного телефону. Компанія зобов'язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача третім особам без згоди Користувача за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 

 

РОЗДІЛ 5.

ВІДНОСИНИ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ

 

5.1.        Якщо Замовник та Виконавець вирішують укласти Угоду про виконання робіт або надання послуг, то така Угода є договірними відносинами безпосередньо між ними. Замовник та Виконавець мають усі повноваження щодо укладення Угоди про виконання робіт або надання послуг між ними, а також щодо умов будь-якого подібного договору.

5.2.        Ви визнаєте, погоджуєтесь і розумієте, що Компанія не є стороною будь-якої Угоди щодо виконання робіт або надання послуг  та що укладення такої Угоди між Користувачами ні за яких обставин не створює робочих або інших службових відносин між Компанією та будь-яким Користувачем чи спільне підприємство між Компанією та будь-яким Користувачем.

5.3.        Що стосується будь-якої Угоди щодо виконання робіт або надання послуг, Замовники та Виконавці можуть укладати будь-які письмові угоди, які вони вважають доречними (наприклад, угоди про конфіденційність, угоди про передачу майнових прав інтелектуальної власності тощо), за умови, що такі угоди не суперечать, обмежують або розширюють права та обов'язки Компанії згідно з умовами надання послуг, включаючи цей Договір та відповідні інструкції щодо сплати за використання Функціоналу Сервісу та / або взаєморозрахунків між Користувачами за виконання робіт або надання послуг.

5.4.        Що стосується спорів, що виникають між Замовниками та Виконавцями, Ви погоджуєтесь дотримуватися процесу їх вирішення, як описується в положеннях щодо Безпечної угоди, що застосовуються до Вашої конкретної Угоди про виконання робіт або надання послуг. Якщо процес вирішення спорів передбачений правилами Сервісу не вирішує Ваш спір, ви можете продовжити його вирішення самостійно, але при цьому Ви визнаєте та погоджуєтесь, що Компанія не надаватиме та не зобов'язується надавати будь-яку допомогу у вирішенні спору який виходить за рамки того що передбачено в положеннях про Безпечну угоду.

5.5.        Користувачі можуть погодити між собою будь-які умови, які вони вважають доречними щодо конфіденційності. Якщо в тій чи іншій мірі, Користувачі ніяк не врегульовують умови щодо конфіденційності між собою, вони погоджуються з тим, що в такому випадку застосовується пункт 5.6 Договору щодо конфіденційної інформації.

5.6.        Якщо Користувач надає конфіденційну інформацію іншому Користувачеві, одержувач захищатиме таємницю конфіденційної інформації сторони яка розкриває таку інформацію, з аналогічним рівнем обережності та захисту, але в будь якому випадку не з меншим, що і для захисту власної конфіденційної інформації. За письмовим запитом Користувача сторона, яка отримала конфіденційну інформацію, негайно знищить або поверне конфіденційну інформацію сторони, що розкриває інформацію, та будь-які її копії, що містяться в її приміщеннях, системах або будь-якому іншому обладнанні, яке знаходиться під її контролем. 

 

РОЗДІЛ 6.

ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ

 

6.1.       Як визначено в Додатку №1, Користувачі сплачують Компанії плату за доступ до Функціоналу Сервісу, зокрема, але не виключно, сервісу Безпечна угода

6.2.     Користувач, купуючи PRO аккаунт за ціною, яка вказана у додатку 1, автоматично підключается до постійної підписки PRO аккаунта, на період, який був обраний при купівлі цього PRO аккаунта. Відписатися від періодичної підпиcки можна на сторінці https ukidsplace.com аккаунту користувача, натиснувши кнопку "Відключити автооновлення PRO".

6.3.        Користувачі спершу сплачують Компанії плату визначену Додатку №1, після чого, отримують доступ до відповідних Функціоналів Сервісу.

6.4.    Кошти за активовані функції сервісу не повераются, окрім "Безпечної угоди".

6.5.     Опрацювання платежів забезпечує платіжний сервіс https://fondy.ua/

 

РОЗДІЛ 7.

БЕЗПЕЧНА УГОДА

 

Компанія надає доступ до послуги Безпечна угода для Користувачів для перерахування, утримання та / або отримання оплати за Угодами. Положення про Безпечну угоду доступне для ознайомлення на наступному розділі Сервісу https://ukidsplace.com/page/safe-work-agreement.

У разі виникнення спору між Користувачами у рамках Угоди на виконання робіт або надання послуг, Користувачі мають право звернутися до Адміністрації сервісу для незалежного та неупередженого врегулювання спору.

Адміністрація сервісу здійснює врегулювання спорів щодо Угод між Користувачами, що виникли тільки по Замовленням, що виконувались виключно з використанням Користувачами інструментів комунікації Сервісу та Безпечної угоди. У разі взаємодії Користувачів напряму без використання Функціоналів Сервісу, Користувачі діють на власний ризик і в такому випадку Адміністрація сервісу не здійснює  врегулювання спорів щодо Угод між Користувачами.

Якщо робота не виконана або не прийнята з вини одного з Користувачів у строки, узгоджені в Угоді, сторони (або одна із сторін) можуть звернутися до Адміністрації сервісу, щодо врегулювання спорів щодо Угод. Уважно вивчивши технічне завдання, хід його виконання і кінцевий результат, Адміністрація сервісу винесе остаточне рішення на користь Виконавця або Замовника.

Відмова від Безпечної угоди після утримання суми оплати за виконання Замовлення без розгляду спору Адміністрацією сервісу як передбачено цим Розділом 7 Договору неможлива.

 

РОЗДІЛ 8.

ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ

 

ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ НЕ РОЗРАХОВУВАТИ НА ДОСТУПНІСТЬ СЕРВІСУ, ФУНКЦІОНАЛУ СЕРВІСУ, БУДЬ-ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ РОЗМІЩЕНУ НА СЕРВІСІ АБО БЕЗУМОВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ІСНУВАННЯ СЕРВІСУ. СЕРВІС І ФУНКЦІОНАЛ СЕРВІСУ НАДАЮТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є» ТА «ЯК ДОСТУПНО». КОМПАНІЯ НЕ РОБИТЬ БУДЬ-ЯКИХ ЗАЯВ ТА ГАРАНТІЙ ЩОДО СЕРВІСУ, ​ФУНКЦІОНАЛУ СЕРВІСУ, РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ АБО ПОСЛУГ, ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ, АБО БУДЬ-ЯКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПУНКТІВ, ЩО МАЮТЬ ВІДНОШЕННЯ ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ ТА УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ. В НАЙВИЩІЙ МІРІ В ЯКІЙ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАСТОСОВУВАНИМ ЗАКОНОАДАВСТВОМ, КОМПАНІЯ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СТОСОВНО БУДЬ-ЯКИХ ЯВНО ВИРАЖЕНИХ АБО УЯВНИХ ГАРАНТІЙ, ВРАХОВУЮЧИ, ЗОКРЕМА ГАРАНТІЙ ЩОДО КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ, ВІДПОВІДНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ.

 

РОЗДІЛ 9.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

 

9.1.        Адміністрація сервісу зобов'язується забезпечити можливість отримання Користувачами доступу до Сервісу та Функціоналу Сервісу в порядку, та на умовах визначених у цьому Договорі.

9.2.        Адміністрація сервісу має право позбавити права користування Сервісом Користувача, який порушує умови цього Договору.

9.3.        Адміністрація сервісу має право обмежити доступ або видалити Обліковий запис Користувача, а також заборонити доступ до Сервісу, та видалити будь-який контент Користувача без пояснення причин, в тому числі в будь-якому з наступних випадків: отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України або судових рішень; порушення Користувачем умов Договору або умов інших документів, додатків, додаткових угод, тощо, що є частиною Договору або на які Договір посилається; вчинення Користувачем незаконних та противоправних дій, що спричинили чи здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації Сервісу та Компанії; одержання значної кількості скарг від інших Користувачів; надання неправдивої інформації.

9.4.        У випадку позбавлення права користування Сервісом, або видалення Облікового запису Користувача.

9.5.        Користувачі погоджуються що Адміністрація сервісу залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до інформації, яка опублікована нею на Сервісі.

9.6.        Компанія має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі сайту без узгодження з Користувачем. Компанія розміщує рекламну та або іншу подібну інформацію та не контролює і не відповідає за зміст таких рекламних матеріалів та/або продукції, товарів чи послуг що рекламуються.

9.7.        АДМІНІСТРАЦІЯ СЕРВІСУ МАЄ ПРАВО ВИДАЛИТИ ЗАМОВЛЕННЯ У ВИПАДКУ ОТРИМАННЯ ЗНАЧНОЇ КІЛЬКОСТІ СКАРГ ВІД КОРИСТУВАЧІВ.

9.8.        Компанія зобов'язується не використовувати облікові дані Користувача, отримані в процесі Реєстрації в цілях, що не передбачені цим Договором і гарантує їх конфіденційність, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.9.        Адміністрація сервісу зобов'язується надавати Користувачам доступ до отримання консультацій служби технічної підтримки Компанії, виключно щодо питань пов’язаних з функціонуванням сайту www.ukidsplace.com , Облікового запису Користувача, доступу до Функціоналу Сервісу, та способів здійснення оплати. Адміністрація сервісу має право відмовити в наданні технічної підтримки з питань що не відносяться до питань функціонування Сервісу що зазначені в цьому пункті.

 

РОЗДІЛ 10.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

 

10.1.     Користувач зобов'язується виконувати умови цього Договору та будь-яких додатків та додаткових угод до нього, а також оплачувати за надання доступу до Функціоналу Сервісу в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

10.2.     Користувач зобов’язується дотримуватись будь-яких інструкцій та правил Сервісу, розміщених на ньому для загального ознайомлення.

10.3.     Користувач зобов'язується використовувати Сервіс тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Компанії.

10.4.     Користувач має право направляти інформацію Адміністрації сервісу за фактами порушення іншими Користувачами своїх зобов'язань, що випливають з умов укладених з-поміж них Угод, щодо виконання робіт або надання послуг, укладених з використанням наданих Компанією Сервісів.

10.5.     Користувач має право на отримання технічної підтримки на умовах передбачених пунктом 9.9 цього Договору.

10.6.     Користувач підтверджує, що він є повністю дієздатним над ним не встановлено опіку чи піклування в будь-якій формі.

10.7.     Користувачі зобов’язуються, не використовувати нецензурні слова, прямі й непрямі образи під час комунікації або адресовані іншим Користувачам та/або Адміністрації сервісу, в тому числі, такі що мають етнічну, расову та/або релігійну приналежність.

10.8.     Користувачі усвідомлюють заборону, та зобов’язуються не розміщувати Замовлення та інформацію рекламного характеру, щодо робіт чи послуг, що не відповідають умовам цього Договору та Правилам Сервісу; повідомлень що розцінюються Адміністрацією сервісу як спам, містять пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів; троянських програм, та будь-яких вірусів, програм для злому чи несанкціонованого доступу до інформації, а також інших "хакерських" програм, які можуть завдати шкоди програмному забезпеченню Сервісу, та/або комплектуючим частинам інформаційних систем, здійснювати несанкціонований доступ до Облікових записів Інших Користувачів; робіт чи послуг що порушують законодавство, права інших Користувачів та/або третіх осіб; інформації та контенту які порушують або привласнюють будь-які об’єкти авторського права, патенти, торгові марки, комерційну таємницю чи інші права інтелектуальної власності або право власності чи право на публічність або конфіденційність будь-якої особи.

 

РОЗДІЛ 11.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

Компанія не несе відповідальності, і Ви погоджуєтесь не вважати Компанію такою що є відповідальною за будь-які майнові втрати або збитки, що виникають внаслідок або у зв'язку з умовами використання Сервісу, зокрема, але не виключно, у випадку:

Ø      користування або неможливості користуватися Сервісом або Функціоналами Сервісу;

Ø затримок або перебоїв в роботі Сервісу або Функціоналів Сервісу;

Ø вірусів або іншого небезпечного програмного забезпечення, отриманого шляхом доступу або посилання на Сервіс або Функціонал Сервісу;

Ø  перебоїв, несправності, помилок або будь-якої неточності на Сервісі або в Функціоналі Сервісу;

Ø пошкодження Вашого апаратного пристрою (ЕОМ) внаслідок використання Сервісу або Функціоналу Сервісу;

Ø  змісту, дій чи бездіяльності третіх сторін щодо використання Сервісу або Функціоналу Сервісу;

Ø  обмеження доступу, видалення або інших дії, що вжиті щодо вашого Облікового запису;

Ø  Вашої залежності від якості, точності або надійності Замовлень, Профайлів, рейтингів, рекомендацій та відгуків (включаючи їх зміст, порядок та відображення), інформацію або показники, доступні на Сервісі, використовувані на ньому або доступні через нього;

Ø  Ваша потреба в зміні діяльності, інформаційних матеріалів чи моделі поведінки або втрата або неможливість ведення бізнесу в результаті змін Умов надання доступу до Сервісу.

 

РОЗДІЛ 12.

ПОГОДЖЕННЯ ПРО УТРИМАННЯ ВІД ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ 

 

На додаток до визнання того, що Компанія не є стороною будь-якої Угоди між Користувачами, Користувачі  цим звільняють Компанію, її відокремлені підрозділи та афілійованих осіб, службових осіб, директорів, агентів, дочірні компанії, спільні підприємства, працівників та постачальників послуг від претензій, вимог стосовно збитків (прямих та не прямих) будь-якого виду та характеру, відомі та невідомі, що виникають унаслідок будь-якого спору, що виникає у між Користувачами, незалежно від того, чи це випливає з закону або принципу справедливості, що існує на момент укладення Угоди. Передбачене цим пунктом звільнення включає, наприклад, і без обмеження, будь-які спори щодо рівня ефективності, функцій та якості виконання робіт або надання послуг Виконавцем, що надаються ним Замовнику, та заяв про відшкодування що ґрунтуються на таких спорах. Процедури щодо розгляду певних спорів між Користувачами описані в Розділі 7 цього Договору. Дане погодження про утримання від пред’явлення претензій не застосуватиметься щодо претензій які стосуються невиконання Компанією власних зобов’язань.   

 

РОЗДІЛ 13.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 

Здійснюючи публікацію на Сервісі або надаючи іншим доступним способом свої персональні дані Користувачі тим самим надають згоду на їх обробку відповідно до законодавства про захист персональних даних. Користувачі надають Компанії свою беззастережну згоду на обробку їх персональних даних будь-яким доступним засобом Адміністрацією сервісу в обсязі що відповідає меті цього Договору. Обробка включає, але не обмежується збором, реєстрацією, зберіганням, адаптацією, оновленням, використанням персональних даних. При обробці персональних даних Адміністрація сервісу здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для їх захисту від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження, а також інших неправомірних дій. Обробка персональних даних Адміністрацією сервісу здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних, і при дотриманні встановлених законодавством вимог до забезпечення їх безпеки.

 

РОЗДІЛ 14.

ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

14.1.     Якщо між Користувачем та Компанією не було погоджено інше в письмовому вигляді, будь-хто із сторін цього Договору може розірвати його на власний розсуд, надіславши повідомлення іншій стороні. Користувач надсилає повідомлення на [email protected]. Якщо, користувач належним чином припиняє дію цього Договору, його право на використання Сервісу та Функціоналу Сервісу автоматично припиняється, а Обліковий запис буде видалено.

14.2.     Якщо іншого не передбачено законодавством, якщо Обліковий запис Користувача буде закрито з будь-якої причини, то Користувач більше не матимете доступу до даних, повідомлень, файлів чи інших матеріалів, які Він зберігає на Сервісі, і будь-яке закриття його Облікового запису може спричинити видалення будь-якого вмісту, що зберігається на ньому, за який Компанія не несе жодної відповідальності. Компанія на власний розсуд і, наскільки це дозволено або вимагається законодавством, може зберігати частину або всю інформацію про Обліковий запис користувача.

 

РОЗДІЛ 15.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

15.1.     Цей Договір керується нормами чинного законодавства України.

15.2.     Якщо будь-яке одне або кілька положень буде визнане незаконним або таким, що не може бути виконане в примусовому порядку, в будь-якому відношенні, це жодним чином не вплине на законність і не обмежить законність чи можливість виконати в примусовому порядку решту положень Договору.

РОЗДІЛ 16.

РЕКВІЗИТИ

 

ТОВ "ЮкідсПлейс"

ЄДРПОУ 44946905

Україна, м. Вінниця, вулиця Мури 9, офіс 333

[email protected]

UA 05 300528 0000026005000034976 (АТ «ОТП БАНК»)

Директор Щур В.В.

 

 

 

 

ДОДАТОК №1 ДО

УГОДИ КОРИСТУВАЧА ОНЛАЙН СЕРВІСОМ

 

1.1. Як визначено у пункті 3.1. Договору, Компанія надає Користувачу послуги з доступу до результату комп’ютерного програмування – онлайн Сервісу “ukidsplace.com”, що знаходиться за веб-адресою www.ukidsplace.com  доступ до якого здійснюється за допомогою комп’ютерної мережі інтернет, що забезпечує доступ Користувача до наступного Функціоналу Сервісу, а саме:

Функціонал Коміссія сервісу

 

Реєстрація Користувача;

Користування Сервісом;

Створення оголошень;

Календар бронювань;

Віджет бронювань;

Персональна сторінка.

Відсутня

 

Безпечна угода

 

від 8.5% від суми замовлення

 

ТОП виконавець (перші позиції по категорії та місту)

 

30 грн - 30 днів